Surströmming

Moderklubben ligger ju åt Norrland till. Därför faller det sig naturligt att vi i sann norrländsk anda äter surströmming. Detta gör vi hos arrangerande Norrlands Gille.

Fisken intages någon gång i September.