Eftersom Lilla London öppnar tidigare bara för oss på Söndag måste vi gå in via en annan dörr. Denna är belägen på teatergatan. Vi kommer sätta lappar på dörrarna som beskriver vart man skall gå in.

Väl mött på söndag.