KennethDå jag dagen innan femkampen fick mitt andra barn infann jag mig inte till densamma.

Jag har inte fårr någon information om vilka grenar som utfördes men har fått kännedom om att Alvén denna gång kammade hem Apotekarn's hemliga pris.

Hoppas få en mer utförlig rapport inom kort.