Först mat och dryck och sedan bowling.

Kloten rullas den tredje torsdagen i Oktober.